Firma Farmina sp. z o.o. w trosce o zdrowie konsumenta stworzyła System Monitorowania Działań
Niepożądanych Produktów Leczniczych.
 

Niepożądane działanie produktu leczniczego jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi, w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych.

Każde działanie niepożądane powinno być zgłoszone przez pacjenta, lekarza, lekarza stomatologa, farmaceutę, pielęgniarkę lub położną.

Dla Państwa wygody firma Farmina oferuje następujące formy zgłoszeń:

 • faksem lub pocztą wypełniając odpowiedni formularz PDF
 • fax: 012 290 90 50, – telefonicznie, tel: 012 290 90 00,
 • pocztą e-mail, załączając wypełniony formularz PDF – info@farmina.pl,
 • wypełniając poniższy formularz elektroniczny:

  [:pl]

  Zgłoś działania niepożądane

  Dane osoby zgłaszającej

  • * - pola wymagane
  • ** - jeśli dotyczy

  Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa w celu rejestracji zgłoszenia działania niepożądanego. Jednocześnie informujemy iż Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

  [:]
  Skip to content